49e Asopos Najaarswedstrijden

26 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Inschrijving is gesloten
Terug

Algemeen

 Gegevens
Naam49e Asopos Najaarswedstrijden
Codeasop19
Typeboord-aan-boord
InformatieBoord-aan-boordwedstrijd over 2000m of 500m.
Websitenajaars.asopos.nl
Hoofd van de jurydhr T.J. de Boer
 
Gebruikt KNRB inschrijfprogrammaJa
Opening inschrijving01-09-2019 13:00
Sluiting inschrijving23-10-2019 19:00
Sluiting wijzigingen27-10-2019 23:00

Organiserende verenigingen

NaamCode
AsoposASO

Contactpersonen

TypeNaamE-mail
WedstrijdleiderFloris Moesnajaars@asopos.nl
WedstrijdleiderFloris van der Beeknajaars@asopos.nl
WedstrijdleiderRobert Braalnajaars@asopos.nl
VeiligheidscoördinatorWouter van Groeningenbaancommissaris.najaars@asopos.nl
ExtraAdres: Weco Asopos de Vliet, Postbus 100, 2300 AC Leiden.

Locaties

WaterLocatieTypeAfstand
op de Bosbaante AmstelveenBoord-aan-boordwedstrijd op een zevenploegenbaan2000 en 500 meter

Categorieën

Categorie
roei-ontmoeting met wedstrijdkarakter

Klassementen

NaamCode
NajaarsbokaalNB

Dagen

DagDatumBegintijdFinale-tijdEindtijd
zaterdag26-10-201908:3018:00
zondag27-10-201908:3018:00

Bijeenkomsten

TypeLocatieDatumBegintijdEindtijd
LotingAsopos de Vliet23-10-201919:00

Inschrijfregels

 Gegevens
Nummers worden geannuleerdBij minder dan 3 inschrijvingen
Nummers worden samengevoegdBij minder dan 3 inschrijvingen
Nummers aanvragenNiet mogelijk
Alternatieve naam ploegNiet mogelijk
Dubbel gebruik botenMogelijk
OpmerkingenVelden kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk één week voor het openen van de inschrijving door te mailen naar najaars@asopos.nl

Kosten

NaamBedrag
junioren skiff€ 16,00
junioren twee€ 20,00
senior skiff€ 21,00
senior twee€ 24,50
junioren vier€ 26,00
senior vier€ 32,50
junioren acht€ 38,00
senior acht€ 45,00
bedrijfsacht€ 150,00

Inschrijfgelden

 Gegevens
Rekeningnr.NL79 RABO 0330 9773 77
Ten name vanALSRV Asopos de Vliet WECO
PlaatsLeiden
Onder vermelding vanVerenigingsnaam en ‘Najaarswedstrijden 2019’
Uiterlijke datum bijschrijving25-10-2019 20:00

Aanvullende informatie

 Gegevens
aanvullende informatieBepalingen

- Algemeen -

1. De Grolsch Asopos Najaarswedstrijden is een boord-aan-boordwedstrijd over 2000 meter en 500 meter. Vanaf 2019 heeft de wedstrijd geen predicaat ‘ Nationale Wedstrijd’. Er zijn zodoende geen klasserende velden.

2. Wedstrijdleiding: Floris van der Beek (071-5892897, najaars@asopos.nl), Floris Moes (071-5892897, najaars@asopos.nl) en Robert Braal (071-5892897, najaars@asopos.nl). Hoofd van de Jury: Tom de Boer.

- Inschrijven -

3. Voor inschrijvingen niet via het KNRB-inschrijfprogramma worden de standaard administratiekosten per ploeg in rekening gebracht. De standaard administratiekosten bedragen €5,00.

4. Bij overschrijding van de maximale capaciteit van het wedstrijdschema wordt het aantal inschrijvingen per vereniging evenredig verminderd, of worden velden geschrapt.

5. Voor wedstrijdcontracten die op de wedstrijddag nog moeten worden ingeleverd, worden de standaard administratiekosten in rekening gebracht. Conform de richtlijnen van de KNRB mag een roeier zonder ondertekend wedstrijdcontract de wedstrijd niet starten.

6. De inschrijfgelden zijn inclusief de door de KNRB gerekende licentiekosten.

7. Velden kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk één week voor het openen van de inschrijving. De wedstrijdleiding behoudt het recht ingediende aanvragen met voldoende startende ploegen toch niet te honoreren als daar in het tijdschema geen ruimte voor is.

- Wedstrijd -

8. Stuurlieden worden niet gewogen.

9. Voor alle velden met uitzondering van 001, 011 t/m 017, 101 en 111 t/m 117 wordt in principe het standaard promotieschema gehanteerd. Wanneer er tijd tekort is in het schema van de wedstrijd kan de wedstrijdleiding daarvan afwijken. Velden 001 en 101 volgen een bijzonder promotieschema waarbij er in de regel voorwedstrijden, herkansingen, kwartfinales, halve finales en finales worden gevaren. Ook hiervan kan indien noodzakelijk worden afgeweken. Bij grote druk op het programma kan de wedstrijdleiding na het sluiten van inschrijvingen besluiten tot het toepassen van time-trials.

10. Roei(st)ers die zijn ingeschreven in wedstrijdnummers 001, 011 t/m 017, 101 en 111 t/m 117 zijn uitgesloten van deelname in een ander nummer op dezelfde dag. Roei(st)ers die zijn ingeschreven in de andere wedstrijdnummers kunnen maximaal aan twee nummers, verroeid in verschillende blokken, deelnemen per dag.

- Afroeikampioenschap -

11. Iedere vereniging dient voor voldoende boten te zorgen. Er wordt naar gestreefd iedere C4+ drie tot vier maal in te zetten voor de voorwedstrijden van de nummers 001 en 101. Indien veel ploegen doorgaan naar de herkansingen, kwartfinales, halve finales of finales zal de inschrijvende vereniging zelf extra boten moeten regelen.

12. De nummers 001, 002 en 101 zijn alleen bestemd voor roei(st)ers die pas na 1 januari 2019 voor het eerst lid van een roeivereniging zijn geworden en niet eerder van start zijn gegaan op een klasserende wedstrijd.

- Jeugdtweekamp -

13. Velden 011 t/m 017 en 111 t/m 117 zijn onderdeel van de Jeugdtweekamp.

14. Velden die onderdeel zijn van de Jeugdtweekamp varen ten minste twee races, waarvan een over 500 meter en een over 2000 meter. Per veld vinden alle races van de tweekamp op dezelfde dag plaats.

15. De uitgangssituatie is dat alle deelnemende ploegen aan velden die onderdeel zijn van de Jeugdtweekamp twee keer 500 meter boord tegen boord varen. Daarbij is de eerste race van 500 meter ‘race for lanes’ en de tweede race van 500 meter een voorwedstrijd. De finale wordt vervolgens gevaren over 2000 meter, waarbij ernaar wordt gestreefd voor alle deelnemende ploegen een (B, C, D, enzovoorts) finale aan te bieden. Het promotieschema kan worden aangepast naar aanleiding van het aantal inschrijvingen en de beschikbare tijd in het wedstrijdschema. Mogelijke aanpassingen betreffen het schrappen van een van de twee races van 500 meter en het vervangen van boord-aan-boord races voor time-trials.

- Najaarsbokaal -

16. Velden 021 t/m 023 en 121 t/m 123 zijn onderdeel van de Najaarsbokaal. Deelname aan deze velden is alleen mogelijk wanneer de ploeg deelneemt aan de Najaarsbokaal. Ploegen die de Najaarswedstrijden wel willen starten, maar niet deelnemen aan de Najaarsbokaal kunnen zich inschrijven in de equivalente open velden.

17. Voor velden 021 t/m 023 en 121 t/m 123 heeft de NSRF de mogelijkheid ploegen op basis van eerdere uitslagen in te delen in poules, en zodoende het veld te splitsen. Communicatie hierover verloopt via de NSRF.

18. Bij in poules opgesplitste velden wordt er per poule een finale gevaren, en is er per poule een winnaar.

- Selectieachten-

19. Velden 041, 042, 141 en 142, de zogenaamde selectie-achten en selectie-dubbelvier, zijn uitgeschreven als open velden. Starten in deze velden is echter voorbehouden aan ploegen die aantoonbaar zijn geformeerd in het kader van opleiding of selectie voor de eerstejaarsachten en -dubbelvieren van studentenverenigingen in het volgende roeiseizoen. Bij twijfel kan de wedstrijdleiding van de Asopos Najaarswedstrijden inschrijvende verenigingen vragen aan te tonen dat zij aan deze bepaling voldoen.

20. Ploegen die deelnemen aan velden 041, 042, 141 en 142 moeten voldoen aan de eisen die het Reglement voor Roeiwedstrijden stelt aan ploegen die uitkomen in eerstejaarsvelden (zie artikel 13 lid 6.c en ook lid 6.a RvR).

21. Bij de heren selectieachten wordt onderscheid gemaakt tussen de selectieacht voor potentieel zware roeiers (categorie A, veld 141) en de selectieacht voor potentieel lichte roeiers (categorie B, veld 142).

- Rugnummers -

21. Alle ploegen die starten in de nummers 001, 002, 021 t/m 023, 031, 101, 121 t/m 123 en 131 moeten rugnummers dragen. Deze dienen per vereniging afgehaald te worden door de verenigingsvertegenwoordiger bij het secretariaat tegen betaling van een borg van €10,00 per set rugnummers. Per niet ingeleverd enkel rugnummer wordt €10,00 van de borg afgetrokken. Er geldt een maximale borg van €100,00 per vereniging. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht eventuele boetegelden te verrekenen met de betaalde borg.

Acties

Terug